สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ประกาศ หยุดทำการสหกรณ์ครึ่งวัน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

News_20221124_091240.jpg

ดาวน์โหลดไฟล์ : 20221124_091240_ประกาศ หยุดทำการครึ่งวัน.pdf


สร้างวันที่ 24-11-2022 เวลา 09:12:40 น.

สร้างโดย Administrator