สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ฉบับที่ 23 เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์สู่ภาคปฏิบัติ" วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมอุ่นรักริมโขง รีสอร์ท เชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

News_20220317_162533.jpg

สร้างวันที่ 17-03-2022 เวลา 16:25:33 น.

สร้างโดย Administrator