สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประเภท ก. (1) ตำแหน่ง นิติกร

News_20230228_120354.jpg

ดาวน์โหลดไฟล์ : 20230228_120354_ประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง นิติกร.pdf


สร้างวันที่ 28-02-2023 เวลา 12:03:54 น.

สร้างโดย Administrator