สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

News

ข่าวประชาสัมพันธ์Event News

กิจกรรมProcurement News

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างEvent Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

ประธาน
นายคมกฤษณ์ สุขไชย

ประธานกรรมการ

เบอร์โทรศัพท์ 086-6532399


ผู้จัดการ
นางมลฑิรา ไชยสงคราม

ผู้จัดการ

เบอร์โทรศัพท์ 093-3234211


Report

รายงานกิจการFunds and Associations

ตรวจสอบหลักประกันกองทุนและสมาคมInterest rate

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก

- ออมทรัพย์
3.00%
- ออมทรัพย์ (พิเศษ)
3.00%
- ประจำ
3.50%

เงินกู้

- ฉุกเฉิน
5.75%
- ฉุกเฉิน ปกติ ธ.กรุงไทย
5.75%
- ฉุกเฉิน ATM ธ.ธนชาต/ธ.กรุงไทย
5.75%
- ฉุกเฉิน โควิด-19
5.25%
- สามัญ
5.75%
- สามัญ 2
5.75%
- สามัญ สวัสดิการ
5.75%
- สามัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.75%
- สามัญ เพื่อการดำรงชีพ
5.75%
- สามัญ ทั่วไป
5.75%
- สามัญ ปันผล
5.75%
- สามัญ โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
5.75%
- สามัญ ภาระผู้ค้ำประกัน
4.25%
- สามัญ เพื่อการศึกษา
5.75%
- สามัญ สานสุขปัจจุบันสานฝันอนาคต
5.75%
- สามัญ หุ้นค้ำประกัน
5.75%
- พิเศษทุกประเภท
5.50%


Member's Manual

คู่มือสมาชิกAnnual journal

วารสารประจำปีATM Manual

ขั้นตอนการกดเงินผ่าน ATM
เช็คยอดเงิน ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้ววันนี้ที่