สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

News

ข่าวประชาสัมพันธ์Event News

กิจกรรมProcurement News

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างEvent Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

ประธาน
นายไมตรี แก้วมงคล

ประธานกรรมการ ชุดที่ 30

เบอร์โทรศัพท์ 082-8440343


ผู้จัดการ
นางมลฑิรา ไชยสงคราม

ผู้จัดการ

เบอร์โทรศัพท์ 093-3234211


Report

รายงานกิจการReward

รางวัลสหกรณ์ดีเด่น 2566-2567 (ระดับจังหวัด)Funds and Associations

ตรวจสอบหลักประกันกองทุนและสมาคมInterest rate

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก

- ออมทรัพย์
3.00%
- ออมทรัพย์ (พิเศษ)
3.00%
- ประจำ
3.00%

เงินกู้

- ฉุกเฉิน จำนวน 12 งวด
5.75%
- สามัญ จำนวน 150 งวด
5.75%
- พิเศษ จำนวน 360 งวด
5.50%


Member's Manual

คู่มือสมาชิกATM Manual

ขั้นตอนการกดเงินผ่าน ATM
เช็คยอดเงิน ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้ววันนี้ที่