สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ประกาศ ปิดโครงการปรับลดส่งค่าหุ้นรายเดือนคงเหลือ 3% ให้กับสมาชิกตามมาตรการช่วยเหลือกรณีสมาชิกผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปีบัญชี 2565

News_20220929_181153.png

ดาวน์โหลดไฟล์ : 20220929_181153_ประกาศ ปิดโครงการลดส่งค่าหุ้นช่วยโควิด.pdf


สร้างวันที่ 29-09-2022 เวลา 18:11:53 น.

สร้างโดย Administrator