สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการ "สร้างอาชีพเสริม สู่ออมทรัพย์พอเพียงอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565"

News_20220727_111422.jpg

ดาวน์โหลดไฟล์ : 20220727_111422_ประกาศขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครโครงการสร้างอาชีพเสริมสู่ออมทรัพย์พอเพียงอย่างยั่งยืน.pdf


สร้างวันที่ 27-07-2022 เวลา 11:14:22 น.

สร้างโดย Administrator