สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ฉบับที่ 34 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

News_20220317_164848.jpg

สร้างวันที่ 17-03-2022 เวลา 16:48:48 น.

สร้างโดย Administrator