คณะทำงาน

bbbb
aaa

เวลา

สถิติเข้าชม

025360
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทังหมด
39
19
72
25172
356
555
25360

Your IP: 52.91.39.106
Server Time: 2019-06-18 21:17:46

ราคาน้ำมัน


ฌกส.สส.ชสอ www.fscct.or.th

1. ใบสมัครสมาชิกชสอ.(สามัญ,สมทบ)

2. ฟอร์มลาออก

3. หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สส ชสอ

 

ฌกส.สสธท www.cpct.or.th

1. แบบฟอร์มขอรับเงิน

2. ใบสำคัญจ่าย

3. หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์_สสธท.

4.หนังสือแจ้งการลาออกจากสมาคม_สสธท.

 

ฌกส.สอ

1. ข้อบังคับ 57

2. แบบฟอร์มขออุทธรณ์

3. แบบฟอร์มใบลาออก

4. แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ ฌกส.สอ.

5. ใบสมัคร ฌกส

6. ระเบียบการประชุมใหญ่

7. ระเบียบด้วยการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนา

8. ระเบียบ การจ่ายเงินเบี้ยประชุม  ค่าตอบแทน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  พาหนะ

9. ระเบียบ การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสมาคม

10. ระเบียบการรับ-จ่ายและการเก็บรักษาเงิน

11. หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้ร้บประโยชน์ ฌกส33.

 


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
ติดต่อ 081-593-5758 , 045-451581


create by อัครพล วุฒิเสลา